Viplanyl spojka k okapnici normálnej 80mmx200mm

2,50